DZIEŃ OTWARTEJ STRAŻNICY W KP PSP MALBORK 07.09.2019

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku zaprasza w dniu  7 września 2019 r. (sobota) w godz. 10.30 – 15.30 do odwiedzenia Strażnicy KP PSP w Malborku. W tym dniu możecie Państwo dowiedzieć się jak przebiega codzienna służba w  Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Malborku, jakimi pojazdami i wyposażeniem dysponuje, nauczyć się udzielać pierwszej pomocy, zrozumieć zjawisko pożaru, ubrać nasz hełm, ubranie bojowe  oraz wiele , wiele innych ciekawostek. Mamy  nadzieję, że wspólnie spędzony czas w naszej Jednostce, będzie dla Was nowym, twórczym i niezapomnianym doświadczeniem. Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie Otwartej Strażnicy nie tylko tych, którzy pragnęli lub pragną zostać strażakami, ale wszystkich , w których jest chęć poznawania ciekawych zawodów. Z myślą o Was przygotowaliśmy cały szereg  atrakcji. Za zaliczenie przynajmniej 4 z 8 stacji czekają dyplomy.

Powodzenia!

Lp. Nazwa stacji
1 Wypadek drogowy: zasady postępowania.

Pokazy dynamiczne: godz. 12.30 i 14.30.

2 Kwalifikowana Pierwsza Pomoc:

resuscytacja krążeniowo – oddechowa,

AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny.

3 Pożar i zadymienie:
zatrucie tlenkiem węgla, czujka CO, kamera termowizyjna,ewakuacja z mieszkania.
4 Prezentacja pojazdów i wyposażenia technicznego
JRG Malbork.
5 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej

w Malborku.

 

6 Pożary tłuszczów i olejów spożywczych.

Doświadczenie fizykochemiczne.

7 Ubrania specjalne – bojowe
oraz wyposażenie osobiste strażaka.
8 Ćwiczenie bojowe.

Tor przeszkód dla dzieci i nie tylko.


Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy i awanse na wyższe stanowisk służbowe.

9 sierpnia br., w siedzibie KP PSP w Malbork odbyła się uroczysta zbiórka podczas której nastąpiło ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej:

str. Michała Kośnikowskiego oraz str. Mateusza Gajewskiego.

Ślubowanie przyjął komendant powiatowy PSP w Malborku bryg. Mariusz Dzieciątek.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków strażaka

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia

ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać

polecenia przełożonych.

ŚLUBUJĘ

strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru,

godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad

etyki zawodowej.”

Podczas zbiórki Komendant powiatowy PSP w Malborku bryg. Mariusz Dzieciątek z dniem 1 sierpnia 2019 mianował:

  • sekc. Paweł Czerniak mł. ratownik na ratownik
  • sekc. Piotr Komasara mł. ratownik na ratownik
  • sekc. Rafał Błachuta mł. ratownik kierowca na ratownik kierowca
  • sekc. Łukasz Kosek mł. ratownik kierowca na ratownik kierowca
  • mł. ogn. Grzegorz Szwamber ratownik kierowca na starszy ratownik kierowca
  • mł. ogn. Przemysław Wełnowski ratownik kierowca na starszy ratownik kierowca
  • mł. ogn. Krzysztof Popowski ratownik kierowca na starszy ratownik kierowca
  • mł. asp. Adam Sojka starszy ratownik na młodszy inspektor
  • mł. asp. Mateusz Włodkowski młodszy ratownik na młodszy inspektor

Link do serwisu kąpieliskowego

 

 

 

http://sk.gis.gov.pl

 

 

 

 

 

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W ZAWODZIE: STRAŻAK PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W ZAWODZIE: STRAŻAK PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego uzyskać można osobiście
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku lub telefonicznie pod numerem telefonu 55 270 21 30 wew. 134.

Ostateczny termin składania dokumentów: do 13 września 2019 r. do godz.15.00

na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork

Dokumenty kandydaci składają osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie
Komendanta Powiatowego PSP w Malborku, ul. Józefa Wybickiego 1
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
(z dopiskiem: ”Nabór JRG – 2019, imię i nazwisko”)
lub listownie (wymagana forma wysyłki: listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku
ul. Wybickiego 1 , 82-200 Malbork

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną dostarczone po terminie (decyduje data wpływu aplikacji, a nie data stempla pocztowego)

nie będą rozpatrywane.

Pełna treść ogłoszenia o naborze

Załączniki do pobrania

Powierzenie obowiązków na wyższe stanowiska służbowe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku

02 sierpnia 2019 roku, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powierzenia pełnienia obowiązków  dla trzech funkcjonariuszy tut. Komendy.

– kpt. Damianowi Tomaszewskiemu zostały powierzone obowiązki Naczelnika Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego

– mł. kpt. Andrzejowi Lewna zostały powierzone obowiązki Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej

– ogn. Tomaszowi Szałkowskiemu zostały powierzone obowiązki Starszego Technika w Wydziale Kontrolno- Rozpoznawczym

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku bryg. Mariusz Dzieciątek pogratulował awansów i życzył funkcjonariuszom powodzenia na nowych stanowiskach służbowych.