FILM PROMOCYJNY ZREALIZOWANY PODCZAS RODZINNEGO PIKNIKU STRAŻACKIEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA

O tegorocznej edycji rodzinnego pikniku strażackiego z okazji dnia dziecka można przeczytać pod tym linkiem.

 

„KORYTARZ ŻYCIA” na obwodnicach Trójmiasta

19.06.2019 r. w siedzibie Gdańskiego Oddziału GDDKiA odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację akcji pt. „KORYTARZ ŻYCIA”. Celem działań określonych w tej akcji jest promowanie prawidłowego zachowania użytkowników ruchu drogowego w sytuacjach wystąpienia zagrożenia na drodze i umożliwienie niezwłocznego dotarcia służb ratowniczych na miejsce zdarzenia. W briyfingu inaugurującym uczestniczył nadbrygadier Tomasz Komoszyński, pomorski komendant wojewódzki PSP. To inicjatywa GDDKiA Oddziału w Gdańsku w porozumieniu z Wojewódzkim Zespołem ds. Poprawy Bezpieczeństwa i Usprawnienia Ruchu na Obwodnicy Trójmiasta, działającym przy Wojewodzie Pomorskim. Do wspólnej akcji włączyły się Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Banery na obiektach mostowych nad drogami ekspresowymi zachęcają do stosowania korytarzy życia w przypadku wystąpienia zatorów drogowych na S6 Obwodnicy Trójmiasta i S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. To przede wszystkim usprawni dojazd służb na miejsce zdarzenia drogowego, by udzielić pomocy ew. poszkodowanym. Pomoże także sprawne przybycie służb odpowiedzialnych za usunięcie uszkodzeń infrastruktury i udrożnienie drogi.

Akcja z korytarzem życia stanowi jeden z elementów działań podejmowanych przez zarządcę na drodze S6 Obwodnicy Trójmiasta, która ze względu na natężenia ruchu jest jedną najbardziej obciążonych dróg w Polsce. Natężenia ruchu sięgają 80 tys. pojazdów na dobę, a w wakacje w dni przed weekendami przeszło 105 tys. pojazdów. Na tej drodze doszło w 2018 r. średnio do 2,5 zdarzenia drogowego dziennie (wg zweryfikowanych danych policyjnych). Jakikolwiek zdarzenie drogowe – kolizja, uszkodzony pojazd, powoduje bardzo duże perturbacje w przejeździe, a przy przedłużających się utrudnieniach zatory „rozlewają się” na pozostałe drogi Aglomeracji Trójmiejskiej.

Oprócz tego przy drodze ekspresowej w wybrane dni, kiedy spodziewane jest wzmożony ruch samochodowy, stają mobilne tablice zmiennej treści informujące o wzmożonym natężeniu ruchu i ew. utrudnieniach w przejeździe.

Apelujemy do wszystkich użytkowników dróg do stosowania korytarzy życia w przypadku powstania zatoru drogowego.

 

 

Opracowanie:

st.bryg. Marian Hinca – KW PSP w Gdańsku materiał informacyjny z: www.gddkia.gov.pl

Zdjęcia:

materiał informacyjny z: www.gddkia.gov.pl

OGŁOSZENIE WYNIKÓW TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW  DO SŁUŻBY W SEKCJI D.S. KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH.


Pożegnanie ze służbą st. kpt. Andrzeja Długokęckiego

31 maja 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne st. kpt. Andrzeja Długokęckiego – Kierownika sekcji ds. Kontrolno- Rozpoznawczych.

W uroczystej zbiórce udział wzięli Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Socha, Komendant Powiatowy PSP w Sztumie bryg. Tomasz Banach, były Komendant Powiatowy  PSP w Malborku a obecnie Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Stanisław Chabel oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni naszej komendy.

Pan st. kpt. Andrzej Długokęcki ponad 30 lat życia poświęcił  służbie w malborskiej straży pożarnej, w okresie której z wielkim oddaniem i poświęceniem realizował  zadania pełniąc służbę w pionie kontrolno-rozpoznawczym począwszy od stanowiska instruktora, następnie starszego inspektora, starszego specjalisty do kierownika sekcji. W tym okresie uczestniczył  w wielu akcjach promujących bezpieczeństwo, podczas, których z wielkim sercem i zaangażowaniem uświadamiał mieszkańców zdobywając ich szacunek i uznanie.

Komendant Powiatowy PSP w Malborku bryg. Mariusz Dzieciątek podziękował za lata służby, życzył w imieniu własnym i załogi dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia dalszych zamierzeń.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO KANDYDATÓW NA STANOWISKO STAŻYSTA W KP PSP MALBORK