e-sekretariat

SEKRETARIAT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU

ul.Wybickiego 1
82-200 Malbork

tel. (0-55) 270-21-30
fax. (0-55) 270-21-40

e-mail: sekretariat.malbork@straz.gda.pl

Godziny urzędowania: pn. – pt. 7.30 – 15.30


Elektroniczna skrzynka podawcza Komendy Powiatowej PSP w Malborku

 

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do KP PSP w Malborku:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Dostarczenie dokumentów w godzinach 9:00 – 15:00 do sekretariatu przy ul.Wybickiego 1 w Malborku na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0
 • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do KP PSP w Malborku:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP
 • RAR

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2MB.

dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.