Komendant Powiatowy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr Mariusz Dzieciątek

Godziny urzędowania: Pn. – Pt. 7.30 – 15.30
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, po uprzednim kontakcie telefonicznym będzie możliwe w poniedziałki od godz. 15.00 do godz. 16.00
Telefon: (0-55) 270-21-30
Fax: (0-55) 270-21-40

e-mail: mariusz.dzieciatek@straz.gda.pl

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:

  • Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna 
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno – Kadrowych