Samodzielne stanowisko ds. finansowych

Główna Księgowa

kpt. mgr Agnieszka Skolimowska

Godziny urzędowania: pn. – pt. 7.30 – 15.30
Telefon: (0-55) 270-21-33
Fax: (0-55) 270-21-22

e-mai: pf.malbork[at]straz.gda.pl

 

1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową

2) prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami

4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej