Dokumentacja OSP

 

Dokumentacja dla Jednostek OSP

zakres dokumentu
PDF/DOC
1. Rozporządzenie MSWiA ws. KSRG
2. Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP
3. Karta skierowania na szkolenie członka OSP
4. Decyzja KDR
5. Potwierdzenie udziału w zdarzeniu
6. Karta dekontaminacyjna osoby poszkodowanej
7. Meldunek o wypadku ciężkim ratownika
8. Meldunek o wypadku lekkim ratownika
9. Meldunek o wypadku /kolizji/ pojazdu
10. Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie
11. Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym
12. Instrukcja przyjęcia śmigłowca LPR
13. Informacja o awarii POBIERZ
14. Notatka z kontroli hydrantu POBIERZ
15. Karta Udzielonej Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy POBIERZ
16. Zestaw Pytań Testowych IGO OSP POBIERZ