NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ PSP

25 lutego 2019 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się odprawa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.

W naradzie uczestniczyli:

 • Kazimierz Smoliński – poseł na Sejm RP,
 • nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego PSP,
 • Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski,
 • ppłk Ryszard Storczyk – zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku,
 • płk SG Andrzej Prokopski – komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku,
 • dr Tomasz Szturo – zastępca dyrektora ds. edukacji i zbiorów Muzeum II Wojny Światowej,
 • st. asp. Tomasz Richert – przewodniczący Pomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
 • asp. sztab. Mariusz Paprocki – przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków „Florian”,
 • ksiądz kanonik Dariusz Juszczak – kapelan strażaków Diecezji Elbląskiej,
 • szefowie zakładowych służb ratowniczych:
 • Grzegorz Bulwa – komendant Portowej Straży Pożarnej w Gdyni,
 • Jarosław Chodnicki – kierownik ZSR Gdańskiej Stoczni Remontowej,
 • Jerzy Kowalczyk – Szef Ochrony Przeciwpożarowej Grupy Polpharma S.A.,
 • Marek Labuda – komendant Zakładowej Straży Pożarnej Pomorski PERN S.A.,
 • Piotr Pryczkowski – komendant Lotos Straż Sp. z o.o.,
 • Karol Madej – zastępca dyrektora Zarządu Portowej Straży Pożarnej „Florian” Sp z o.o.,
 • Piotr Rudo – komendant Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej,
 • komendanci miejscy/powiatowi PSP,
 • dowódcy jednostek ratowniczo – gaśniczych,
 • naczelnicy wydziałów KW PSP.

Zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotr Socha przywitał przybyłych gości. Następnie poszczególni naczelnicy KW PSP omówili zagadnienia z zakresu własnych wydziałów.

Zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Dariusz Żywicki dokonał syntetycznego omówienia wydatkowania wszystkich środków finansowych na jednostki PSP oraz OSP w latach 2015 – 2018 w podziale na poszczególne powiaty województwa pomorskiego.

Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński omówił zaangażowanie pomorskich parlamentarzystów w działania na rzec poprawy bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w województwie pomorskim.

Zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński podziękował wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom PSP za zaangażowanie w wykonywanie zadań oraz przedstawił cele i kierunki na rok 2019.

Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk wyraził podziw i szacunek dla profesjonalizmu, wielkiego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie województwa pomorskiego.

Rok 2018 w krótkim podsumowaniu liczbowym:

 • 1671 strażaków PSP pełni służbę w województwie pomorskim,
 • 29526 zdarzeń (średnio jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały co 17 min. 48 s),
 • 3401 obiektów poddano sprawdzeniu w ramach czynności kontrolno – rozpoznawczych,
 • 1730 osób przeszkoliła PSP w zakresie różnych dziedzin ratownictwa i specjalizacji.

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Sławomir Nagalski.

PROŚBA O POMOC DLA SYNA STRAŻAKA

W związku z bardzo poważną chorobą syna ogn. Marka Pienig pełniącego służbę na posterunku JRG nr 2 w Gdańsku, zwracamy się z ogromną prośbą o zapoznanie się z załączoną ulotką, oraz wsparcie Naszego kolegi w tej wymagającej ogromnego poświęcenia oraz nakładów finansowych walce o zdrowie Tymona.

U Tymona, który urodził się w listopadzie 2016 roku po wielu badaniach, konsultacjach oraz licznych wizytach u specjalistów zdiagnozowano mutację w genie dystrofiny odpowiedzialną za Dystrofię Mięśniową Duchenne’a. Jest to  nieuleczalna choroba o podłożu genetycznym, skutkująca postępującą utratą mięśni. Ogn. Marek Pienig wraz z Małżonką podejmują wszelkie sposoby rehabilitacji oraz leczenia w tym również poza granicami kraju w trosce o zapewnienie możliwie najlepszego rozwoju Tymona.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z załączoną ulotką oraz w miarę możliwości przekazanie swoim Rodzinom, bliskim oraz znajomym przedmiotowej prośby o wsparcie  1% z podatku na rzecz zdrowia Tymka.

W imieniu Marka, jego Rodziny oraz swoim bardzo dziękujemy za ewentualną pomoc i zrozumienie.


Podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku za 2018 rok.

W dniu 4 lutego 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku za 2018 rok.

W naradzie udział wzięli: Wicestarosta powiatu malborskiego – Waldemar Lamkowski, Burmistrz Miasta Malborka – Marek Charzewski, Przewodniczący Rady Miasta Malborka – Paweł Dziwosz- , Wójt Gminy Malbork – Marcin Kwiatkowski, Wójt Gminy Lichnowy – Jan Michalski, Wójt Gminy Stare Pole – Marek Szczypior, Prezes ZOW ZOSP RP Druh Zygmunt Tomczonek, Dowódca Grupy Wsparcia- ppłk Waldemar Szewczuk, , Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Malborku – Stanisław Chabel , Komendanci i Prezesi Gminni OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KP PSP w Malborku.

Podczas spotkania pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Malborku przedstawili informacje z działalności i realizacji zadań w 2018 r., m.in.: w sprawach kontrolno-rozpoznawczych, operacyjno-szkoleniowych, finansowych, organizacyjno-kadrowych. Ponadto Komendant Powiatowy PSP wyróżnił za przeprowadzone przeglądy operacyjno-techniczne w 2018 roku najlepsze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Lipince, Szawałdzie i Kończewicach.

Po zakończeniu prezentacji multimedialnej w części garażowej Komendy odbył się krótki pokaz sprzętu pozyskanego w 2018 roku.

Malborscy strażacy realizowali ćwiczenia z ratownictwa wodno-lodowego.

W dniach 29-31 stycznia 2019 roku odbyły się ćwiczenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Stogach, Starym Polu, Malborku, Lisewie Malborskim i Lichnowach. Doskonalono umiejętności mające na celu pomoc i ewakuację osób poszkodowanych podczas załamania się pod nimi pokrywy lodowej. Ratownicy zostali również zapoznani z obowiązującymi zasadami BHP podczas prowadzenia tego typu działań ratowniczych na akwenach zalodzonych. Ratownicy ćwiczyli poruszanie się po pokrywie lodowej z użyciem sprzętu oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

PORADY

Zamarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze są niebezpieczne. Niefrasobliwość dorosłych oraz pozostawianie dzieci bez opieki, zbiera co roku śmiertelne żniwo. Mimo ostrzeżeń służb ratunkowych, co roku pod lodem ginie kilkanaście osób. 
Jak aktywnie i bezpiecznie spędzać więc czas na świeżym powietrzu zimą?

Jeśli masz chęć pojeździć na łyżwach, najbezpieczniej spędzisz czas na sztucznym lodowisku przygotowanym na przykład na boisku szkolnym. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

W takich sytuacjach przestrzegaj następujących zasad:

 • Bez opieki dorosłych nie wchodź na zamarznięte stawy, jeziora, a tym bardziej rzeki!
 • Wychodząc z domu zostaw informację o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym czasie powrotu.
 • Sprawdź prognozę pogody. Dodatnia temperatura powietrza oznacza, że lód na akwenie może być na tyle cienki, że chodzenie po nim może zagrażać Twojemu życiu.
 • Sprawdź grubość lodu. Bezpieczna pokrywa lodowa to około 10 cm. Lód na ciekach wodnych jest zawsze cieńszy, z powodu jej ruchu, woda słabiej zamarza. Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy brzegach.
 • Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu zmniejszając tym samym jego wytrzymałość.
 • Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby, w pewnej odległości od siebie, jednak zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to również wędkarzy).
 • Dobrze, jak dorośli i dzieci maja przy sobie gwizdek. Używając go, łatwiej wezwać pomoc.
 • Warto mieć przy sobie kolce (czekany) pomocne przy wczołganiu się na lód, ponieważ wydostanie się na powierzchnię z przerębla jest bardzo utrudnione.
 • Jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć w kierunku brzegu. Zwróć również uwagę pozostałym użytkownikom o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Co robić, jak zarwie się pod Tobą lód?

 • W przypadku załamania lodu staraj się zachować spokój, jednocześnie głośno wzywając pomocy.
 • Jeżeli to możliwe, połóż się płasko na wodzie, rozkładając szeroko ręce, starając się jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać na lód. Z reguły jest to jednak niezwykle trudne. Dlatego lepiej oszczędzaj siły do czasu przybycia pomocy. Jeśli to możliwe zdejmij buty, pozbędziesz się w ten sposób niepotrzebnego obciążenia i łatwiej będziesz mógł utrzymać się na powierzchni.
 • W kierunku brzegu zawsze poruszaj się w pozycji leżącej.

Kiedy zauważysz osobę tonącą:

 • W pierwszej kolejności zaalarmuj służby ratunkowe tj. straż pożarną (tel. 998 lub 112) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112).
 • Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą poszkodowaną, może załamać się również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy profesjonalistów. Ratownik bez odpowiedniego zabezpieczenia może przebywać w zimnej wodzie krótko. Po 3. minutach dochodzi do wyziębienia organizmu.
 • Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku osoby poszkodowanej, ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się również pod Tobą. Do tonącego najlepiej zbliżyć się czołgając po lodzie.
 • Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi szalik, grubą gałąź lub sanki, spróbuj podczołgać się na taką odległość, aby możliwe było podanie tego typu przedmiotu poszkodowanemu.
 • Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy w miarę możliwość zdjąć mokre ubranie, okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła.
 • Do czasu przyjazdu służb ratunkowych, często sprawdzaj stan poszkodowanej osoby. W razie konieczności rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
 • Gdy poszkodowany jest przytomny można podać mu słodkie i ciepłe (nie gorące i bezalkoholowe) płyny do picia.

Pamiętaj! Wchodząc na lód, zawsze ryzykujesz życiem!

Zajęcia edukacyjne z młodzieżą

22 stycznia 2019 roku  uczniowie z klasy pożarniczej  IV Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku wzięli udział w zajęciach na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

Główną tematyką zajęć było:

 • zasady organizacji łączności radiowej w Państwowej Straży Pożarnej,
 • zagrożenia jakie niesie ze sobą tlenek węgla, potocznie zwany czadem, zalety stosowania czujek dymu i tlenku węgla w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,
 • bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku w ramach akcji „Bezpieczne Ferie”, omówiono zagadnienia: zagrożenia związane z korzystaniem z zamarzniętych zbiorników, ewakuacja osoby pod którą załamała się tafla lodu, zasady poruszanie się po lodzie oraz zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.