Statystka

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przekazuje statystyczne opracowania zdarzeń, w których brały udział jednostki ochrony przeciwpożarowej naszego Powiatu. Część danych podana jest w układzie tabelarycznym, inne w postaci wykresów z jednoczesnym porównaniem w stosunku do danych z roku poprzedniego ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych parametrów dla pożarów.

Opracował:  wydział operacyjno-szkoleniowy KP PSP Malbork :

ANALIZA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO
W PIERWSZYM KWARTALE 2018 ROKU

 

ANALIZA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO W ROKU 2017

ANALIZA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO W ROKU 2016

ANALIZA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO W ROKU 2015

ANALIZA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO W ROKU 2014

ANALIZA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO W ROKU 2013

ANALIZA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO W  ROKU 2012

ANALIZA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO W  ROKU 2011